Od pondelka 13. septembra 2021 prejdu Košice do červenej farby, 1. STUPEŇ OHROZENIA.

 

Na základe prijatých zmien súvisiacich s pandemickou situáciou, sme sa rozhodli rešpektovať rozhodnutie každého návštevníka hotela, v súlade s aktuálnou vyhláškou MZSR.

Vedenie Košice Hotel**** sa rozhodlo od 16.08.2021 riadiť protokolom OTP

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Chráňme si zdravie.

 

Základné opatrenia

 
 • Varovanie

  Rúško a respirátor FFP2

   
  Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na HP pre vzdialenosť menšiu než 5 m
   
   
 • Povolenie

  Obmedzenie pohybu

   
  Pohyb nie je obmedzený

 

 

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na HP pre vzdialenosť menšiu než 5 m

 

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
•    deti do 6 rokov veku
•    deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti 
•    osoby so závažnými poruchami autistického spektra
•    osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
•    osoby pri výkone športu
•    fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
•    osoby nevesty a ženícha pri sobáši
•    výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
•    tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
•    zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
•    osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 m
•    osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
•    osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 
•    žiaci v škole alebo v školskom zariadení 
•    pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
•    osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody 
•    zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie 
•    zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu 
•    zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora  

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

 

               

Zdroj: https://automat.gov.sk/kosice