Prevádzky a služby

  • povolené podľa platného COVID automatu

  • dodržiavanie hygienických opatrení

Ubytovanie

  • povolené podľa platného COVID automatu

  • dodržiavanie hygienických opatrení

Reštaurácia Košice

  • povolené podľa platného COVID automatu

  • dodržiavanie hygienických opatrení

Obrady (sobáš, krst)

  • povolené podľa platného COVID automatu

  • dodržiavanie hygienických opatrení

Hromadné podujatia

  • povolené podľa platného COVID automatu

  • dodržiavanie hygienických opatrení

 

Zdroj: UVZSR