EÚ finančne podporilo digitalizáciu, ktorá teší predovšetkým načich hostí, pre ktorých to robíme. Čoskoro sa v Košice Hotel**** hosť ubytuje prostredníctvom on-line checkinu a získa praktický darček.

Čo je to on-line check-in a prečo by sme ho mali podstúpiť?

Online check-in je nástroj, ktorý vám ušetrí na recepcii veľa času.

Každému hosťovi posiela náš recepčný systém automaticky výzvu na online check-in 7 dní pred pobytom. Ak by ste na to zabudli, alebo nestihli online check-in vyplniť, systém sa vám ešte 2 dni pred príchodom pripomenie.

Online check-in je jednoduchý formulár, v ktorom vyplníte svoje osobné údaje ako celé meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číšlo OP a pod. Pohodlne z vášho domova alebo v aute po ceste k nám. Sú to informácie, ktoré ako ubytovatelia musíme o každom hosťovi zapísať do domovej knihy. No niekedy v návale viacerých príchodov hostí sa v hoteloch zbytočne stáva, že recepcia tieto údaje prepisuje manuálne, nastávajú rady a vy zbytočne čakáte na kľúč od apartmánu. Tomu sa chceme vyhnúť - dovolenkový čas je predsa limitovaný a preto taký vzácny.

Ako získať praktický darček?

V Košice Hotel**** je našou prioritou práve hosť, ktorý nás záujima. Sme zvedaví prečo zavítal do Košic, ako dlho sa tu zdrží a či je s našimi službami spokojný. Tieto jednoduché otázky sú súčasťou dotazníka, ktor Vám zaberie len 3min a následne získate praktický darček, či zľavu na ubytovanie.

Digitalizácia procesov a zber dát v Košice Hotel**** bola realizovaná vďaka finančnej podpore EÚ grantu CulTourData.